Τοποθετήσεις Πατωμάτων - Παρκέ Διαρκείας
Κιν.: 693.93.24.243 Τηλ.: 210.66.17.977

Τοποθετήσεις ξύλινων πατωμάτων σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τοποθετηθεί ένα ξύλινο πάτωμα ,ανάλογα με την επιλογή του πελάτη ,το κόστος και τις εκάστοτε προδιαγραφές του έργου.

    Τα πατώματα διακρίνονται ως προς την τοποθέτησή τους στις εξής κατηγορίες:
  • Καρφωτά πατώματα
  • Κολλητά πατώματα

Καρφωτά Πατώματα

Τα καρφωτά ξύλινα πατώματα είναι ο καλύτερος και ο πιο διαχρονικός τρόπος τοποθέτησης . Η τοποθέτησή τους γίνεται πάνω σε βάση από καδρόνια λευκής ξυλείας Τα καδρόνια πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους 30 cm και η σφ;hνωσή τους γίνεται με ειδικά ούπα ανά 40 cm .Ο παραπάνω συνδυασμός εξασφαλίζει σταθερή βάση και ελαχιστοποιεί τους τριγμούς .Τα παρκέτα έχουν πάχος 22 χιλιοστά και τοποθετούνται στα καδρόνια με κόλα και καρφιά. Υπάρχει και η δυνατότητα τοποθέτησης κόντρα πλακέ θαλάσσης πάνω στα καδρόνια και μετά πάνω σε αυτά να μπουν τα πατώματα. Αυτή η μέθοδος ενδείκνυται σε πατώματα με μεγάλο φάρδος και μήκος.

Κολλητά Πατώματα

Τα κολλητά ξύλινα πατώματα μπαίνουν σε ενδοδαπέδια θέρμανση και σε ανακαινίσεις κατοικιών γιατί μπορούν να κολληθούν σε οποιοδήποτε υπάρχον δάπεδο, μωσαϊκό, πλακάκι ,μάρμαρο, τσιμεντοκονία κλπ. Τοποθετούνται ευκολότερα και γρηγορότερα ,όμως απαιτούν μεγάλη εμπειρία γιατί πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και να γίνεται χρήση των κατάλληλων υλικών κόλλησης .Εάν δεν τηρηθούν αυτά ,υπάρχει μεγάλο ποσοστό αστοχίας.