Τοποθετήσεις Πατωμάτων - Παρκέ Διαρκείας
Κιν.: 693.93.24.243 Τηλ.: 210.66.17.977

Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων basket

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την κατασκευή γηπέδων basket βάσει διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών, καθώς και την επισκευή τους σε περίπτωση φθοράς του δαπέδου τους και των διαγραμμίσεων τους.